logo-xunta
logo-mapama
logo-UE
logo-galicia

Axudas do Igape Galicia Rural Emprende Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014

Esta empresa foi beneficiaria cunha axuda do programa do Igape de creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais. O obxectivo principal destas axudas é contribuír á diversificación económica, crecemento do emprego, sustentabilidade do medio rural e equilibrio territorial, tanto en termos económicos como sociais. O resultado que se pretende é a creación e o desenvolvemento de pequenas empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais e a creación de emprego.

No te pierdas